Svodidlo ZMS4-A/H2

Základní popis svodidla:

 • ocelové jednostranné svodidlo pro úroveň zadržení H2 a nižší
 • mostní nebo zábradelní mostní svodidlo
 • dvoubodové kotvení svodidla k podkladu
 • otvor v patce, který slouží k injektáži prostoru mezi patní deskou a povrchem římsy
 • vzdáleností sloupků svodidla jsou 2 m
 • hmotnost systému pouhých 39 kg/bm (bez výplně), s výplní + 9 až 18 kg/bm dle typu výplně
 • svodidlo je schváleno MD pro použití v silniční síti ČR

 

Hlavní parametry svodidla:

zjištěné certifikační bariérovou zkouškou dne 25.11.2020

 

Úroveň zadržení Dynamický průhyb Prudkost nárazu Pracovní šířka Třída prac.šířky Vyklonění vozidla
  [m] ASI [m] W [m]
H2 0,7 1,0 0,9 3 1,2 (VI4)

Vysvětlivky:

Dynamický průhyb (D) - Podle STN EN 1317-2 je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla.
Pracovní šířka (W) - Podle STN EN 1317-2 je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části záchytného systému.
Vyklonění vozidla (VI) - Podle STN EN 1317-2 je to maximální dynamická boční poloha vozidla od líce svodidla měřená ve výšce 4 m.

Základní součásti svodidla:

 • vyztužený ocelový sloupek z válcovaných profilů U 140 s patní deskou
 • jednodílný distanční díl z materiálu tloušťky 4mm
 • ocelová svodnice profilu A-NH-94 tloušťky 4 mm
 • tyč SAS 900/1100 typ FA s šestihrannými spojkami a obloukovými úchyty
 • spojovací materiál
 • případné příslušenství nebo přizpůsobení
 • zábradelní výplň (volitelná - 6 typů)

Použití svodidla ZMS4-A/H2:

 • hlavním místem použití jsou mostní stavby na pozemních komunikacích
 • jednostranné zábradelní mostní svodidlo s volitelným typem výplně
 • jednostranné zábradelní mostní svodidlo za kterým je volný prostor nebo chodník a mostní zábradlí (případně protihluková stěna)
 • ve středním dělicím pásu mostů při příslušných parametrech (viz TP)
 • použití na liniových silničních stavbách je možné v případě, že silnice je ohraničena betonovou konstrukcí s římsou předepsaného tvaru do které je svodidlo uchyceno (betonem zpevněné krajnice, opěrné zdi, koryto vodního toku atd.)
 • do středního dělicího pásu silnice se svodidlo osazuje kolem překážek (podpěry mostů, portálů pro značky, sloupy osvětlení, event. jiné konstrukce silničního vybavení), kde úroveň zadržení běžného svodidla je nedostatečná
 • důvodem osazení svodidla ZMS4-A/H2 namísto běžných silničních typů bývá nedostatečná vzdálenost mezi lícem překážky a lícem svodidla
 • minimální délka svodidla není stanovena
 • možnost objednání nestandardního odklonu patní desky
 • volitelná možnost povrchové úpravy nad rámec stanovený obecně závaznými předpisy

Způsoby kotvení svodidla ZMS4-A/H2:

 • kotevní přípravek OMO 2xM24
 • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x260 (mat. 8.8, tZn)
 • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x255 (mat. A2)
 • 2x soudržné (lepené) kotvy s kotevním šroubem OMO M24x255 (mat. A4)

Konkrétní technické specifikace a postupy jsou obsahem TPV.

 

Výzkum a vývoj svodidla byl podpořen z programu: