Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, II/414, Drnholec

3.5.2022

V letech 2019-20 vedla přes silnici II/414 obcí Drnholec objízdná trasa. Vlivem velkého zatížení mostu a jeho předešlém špatném stavu bylo následně přikročeno k výstavbě nové konstrukce mostu. Na novém mostě přes řeku Dyji byla následně instalována inovovaná svodidla OMO se zvětšenou roztečí sloupků na 3 metry. Před zábradlím byla namontována nízká svodidla MS4-A3/H2 a na druhé straně pak vyšší ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní.

Svodidla OMO, II/414, Drnholec

3.5.2022

V letech 2019-20 vedla přes silnici II/414 obcí Drnholec objízdná trasa. Vlivem velkého zatížení mostu a jeho předešlém špatném stavu bylo následně přikročeno k výstavbě nové konstrukce mostu. Na novém mostě přes řeku Dyji byla následně instalována inovovaná svodidla OMO se zvětšenou roztečí sloupků na 3 metry. Před zábradlím byla namontována nízká svodidla MS4-A3/H2 a na druhé straně pak vyšší ZMS4-A3/H2 se svislou zábradelní výplní.

Svodidlo ZMS4-1/H2, M117 Kyjevská, Pardubice

8.4.2022

Při generální rekonstrukci důležité spojnice městských částí v Pardubicích, most ev.č. M117 Kyjevská, jsme provedli montáž zábradelního svodidla ZMS4-1/H2 jehož součástí jsou protihlukové výplně z plexiskla tloušťky 12mm výšky 0,9m až 2m. Celková délka svodidel je téměř 900m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, MÚK Časy

15.3.2022

Největší křižovatkou úseku dálnice D35 Opatovice-Časy je mimoúrovňová křižovatka s rondelem Časy, která umožní napojení D35 na novou přeložku silnice I/36. Je tvořena dvěma 60-ti metrovými mosty nad kruhovým objezdem silnice I/36 s obousměrnými napojeními na dálnici. Mostní objekty jsou na okrajích vybaveny zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 včetně výplní typu "tahokov".

Svodidlo ZMS4-1/H2, I/43, Lažany

31.10.2021

Při postupné rekonstrukci vytížené tepny I/43 Brno-Svitavy došlo i k výstavbě nové opěrné zdi za obcí Lažany ve směru na Svitavy. Silnice je lemována menším údolím potoka Lažánka a původní silniční svodidlo s nízkou úrovní zadržení bylo nahrazeno zábradelním svodidlem ZMS4-1/H2 se svislou zábradelní výplní v celkové délce cca 100m.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Svodidla OMO, D35, Ředice

21.10.2021

Dva mostní objekty ev.č. D35-078 a D35-079b převádí dálnici D35 přes údolní nivu Ředického potoka s přítoky a obslužnou komunikací. Před prosklenými PHS jsou osazeny nízkým svodidlem MS4-1/H2 a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce přes 200m.

Stránky