Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/29820, Borek

3.5.2021

Most ev.č.29820-4 překlenuje novou dálnici D35 s místní silnicí III/29820 mezi obcemi Borek a Újezd u Sezemic. Je vybaven zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 s výplní typu "tahokov" o celkové délce cca 200m.

Svodidla OMO, D1, Slavníč

30.4.2021

U obce Slavníč vybudovaný most převádí dálnici D1 přes silnici III/3483 mezi obcemi Slavníč a Herálec. U prosklenné PHS je osazen nízkým svodidlem MS4-1/H2, na druhém okraji pak vyšším ZMS4-1/H2, celková délka cca 120m.

Svodidla OMO, D1, Slavníč

30.4.2021

U obce Slavníč vybudovaný most převádí dálnici D1 přes silnici III/3483 mezi obcemi Slavníč a Herálec. U prosklenné PHS je osazen nízkým svodidlem MS4-1/H2, na druhém okraji pak vyšším ZMS4-1/H2, celková délka cca 120m.

Svodidlo MS4-1/H2, D35, Opatovice n/Labem

12.4.2021

Začátkem roku 2019 došlo k záhajení stavby dálnice D35 v úseku Opatovice n/Labem - Časy. Na prvním mostním objektu ev.č. D35-073 jsou oproti MÚK Opatovice na okrajích mostu již namontována inovovaná svodidla MS4-1/H2 v celkové délce cca 150m. Most převádí dálnici D35 přes obslužné komunikace okolí tepelné elektrárny Opatovice.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, Újezd u Sezemic

21.3.2021

Most převádí místní obslužnou silničku mezi Újezdem a Rokytnem přes dálnici D35. Je vybaven svodidly ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní typu "tahokov" v délce téměř 100m.

Svodidlo ZMS4/H2, I/38, Grešlové Mýto

14.3.2021

Historický most přes Jevišovku z roku 1760 se sochou sv. Mikuláše (patrona šťastného návratu cestovatelů) byl nahrazen v roce 1992 mostem novým. Na něm byla v roce 202 firmou Simost provedena rekonstrukce, při níž došlo i k výměně záchytného systému. Byl nahrazen svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní, délka svodidla je 35m.

Svodidlo ZMS4/H3, PŘ-M01, Přerov

2.3.2021

Od roku 2019 probíhá rozsáhlá rekonstrukce železničního uzlu Přerov. V rámci této větve došlo u obce Dluhonice k výstavbě nového přemostění dálkového koridoru Praha-Ostrava. Na novém mostním objektu byly z důvodů vysokého zatížení těžkým provozem nad vytíženým koridorem osazena svodidla s vysokou úrovní zadržení H3. Nová svodidla ZMS4/H3 o celkové délce cca 150m jsou doplněna svislou zábradelní výplní.

Stránky