Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/298, Rokytno

17.9.2021

Most ev.č. 298-007 na silnici Sezemice-Třebechovice se klene přes novou D35, je osazen svodidly ZMS4-1/H2 se zábradelní výplní "tahokov" v délce cca 80m.

Svodidla OMO, D35, Borek

14.9.2021

Dálniční most ev.č. D35-074B převádí nový úsek D35 přes místní obslužnou komunikaci a Borkovský potok. Na straně k obci je osazen prosklenou PHS, před kterou jsou nízká svodidla MS4-1/H2, stejně jako na druhé straně před zábradlím. Střední dělící pás je vybaven vyššími svodily ZMS4-1/H2. Celková délka svodidel je cca 250m.

Svodidla OMO, D35, Borek

14.9.2021

Dálniční most ev.č. D35-074B převádí nový úsek D35 přes místní obslužnou komunikaci a Borkovský potok. Na straně k obci je osazen prosklenou PHS, před kterou jsou nízká svodidla MS4-1/H2, stejně jako na druhé straně před zábradlím. Střední dělící pás je vybaven vyššími svodily ZMS4-1/H2. Celková délka svodidel je cca 250m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, D35, Borek

8.9.2021

Most ev.č. D35-075A převádí dálnici D35 na novém úseku přes Bohumilečský potok napájející Újezdský rybník na druhé straně dálnice. Most je kompletně osazen vyššími svodidly ZMS4-1/H2 v délce cca 50m.

Svodidla OMO, D35, Bukovina n/Labem

30.8.2021

Dálniční most ev.č. D35-073B převádí novou D35 přes místní silnici III/29810 mezi obcemi Bukovina n/L. a Vysoká n/L. Je osazen před prosklenou PHS nízkým svodidlem MS4-1/H2 a na okraji mostu a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce cca 120m.

Svodidla OMO, D35, Bukovina n/Labem

30.8.2021

Dálniční most ev.č. D35-073B převádí novou D35 přes místní silnici III/29810 mezi obcemi Bukovina n/L. a Vysoká n/L. Je osazen před prosklenou PHS nízkým svodidlem MS4-1/H2 a na okraji mostu a ve SDP pak vyšším ZMS4-1/H2 v celkové délce cca 120m.

Svodidlo ZMS4-1/H2, II/156-008, Nová Ves

24.6.2021

Převádí komunikaci II/156 za obcí Nová Ves přes Zborovský potok. Celková délka svodidel je cca 40m.

Stránky