Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4/H2, Oparno

5.10.2011

Most na místní komunikaci III/00819 vedoucí do Opárenského údolí k železniční stanici je na okraji před zábradlím osazen mostním svodidlem MS4/H2 v délce asi 70m.

Svodidlo MS4/H2, Bílinka

28.9.2011

Most na dálnici D8 v km 53 vede přes obslužnou komunikaci u obce Bílinka. Na okrajích před zábradlím a PHS, stejně jako v SDP jsou osazena svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 150m.

Svodidlo MS4/H2, II/398, Vranov nad Dyjí

16.9.2011

V roce 2011 proběhla rekonstrukce silnice II/398 mezi Vranovem Nad Dyjí a Onšovem. Během ní došlo i k výměně původního záchytného systému u "Vyhlídky zamilovaných" nad obcí Vranov na ulici Znojemská s výhledem na statní zámek Vranov n/Dyjí. Opěrná zeď vyhlídky byla osazena nízkým svodidlem MS4/H2 v délce 75m. Zdokumentovaný stav svodidla po 11 letech od instalace (léto 2022).

Svodidlo MS4/H2, Lovosice

12.6.2011

Most na dálnici D8-049 s navazujícími sjezdy, které napojují dálnici na komunikaci I/15 Lovosice - Třebenice. Most je na okrajích před pochůznými plochami a ve SDP osazen mostními svodidly MS4/H2 v celkové délce 200m.

Svodidlo MS4/H2, Vamberk

2.6.2011

Mostní objekt I/14 – 115 přes údolí řeky Zdobnice u města Vamberk o délce 1000m jsme po obou stranách osadili svodidly MS4/H2.

Svodidlo MS4/H2, II/101, Doubravice

3.5.2011

Most ev.č.101-006 překlenuje šestipruhou dálnici D1 na kilometru 12, s přípojem dálnice D0 a nájezdy ze silnice II/101 Říčanská, která je frekventovanou spojnicí mezi Jesenicí a Říčany. Svodidla MS4/H2 jsou v délce 125m instalována podél pochůzné částí mostu před zábradlím. Stav svodidel je zachycen po více jak 10 letech (léto 2022) od instalace.

Svodidlo MS4/H2, Bumbálka

6.12.2010

Na silnici I/35 v lesích Beskyd před hraničním přechodem Bumbálka/Makov jsme na betonové krajnice dodávali a osazovali nízká mostní svodidla MS4/H2 v délce více jak 3700m.

Stránky