Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, Přeskače

10.4.2013

V obci Přeskače na silnici II/400 jsme dodávali a montovali zábradelní svodidla ZMS4/H2 na opěrnou stěnu u místního potoka s navazujícími svodidly z produkce Mittalu.

Svodidla OMO, Koberný rybník

11.12.2012

Na mostě dálnice D3 přes rybník Koberný jsme zajišťovali dodávku a montáž obou typů svodidel OMO v celkové délce přes 2 km. Ve středním… >>

Svodidla OMO, Koberný rybník

11.12.2012

Na mostě dálnice D3 přes rybník Koberný jsme zajišťovali dodávku a montáž obou typů svodidel OMO v celkové délce přes 2 km. Ve středním… >>

Svodidlo MS4/H2, Kralice

19.11.2012

Silně vytížená silnice I/23 u města Kralice nad Oslavou získala nový most v podobě konstrukce z vlnitého plechu. Most je osazen svodidly MS4/H2 v délce cca 60m. >>

Svodidlo MS4/H2, II/130, Miletín

2.11.2012

Most na komunikaci II/130 tvořící spojnici mezi obcemi Ledeč n/S - směr Červená Řečice překlenuje údolí s řekou Želivkou před jejím vtokem do stejnojmenné vodní nádrže. Zhotovitelem stavby byla firma Mados MT s dokončením v listopadu 2012, stav zobrazují první tři snímky. Stav po 10 letech provozu se svodidly MS4/H2, která byla na mostě osazena v celkové délce cca 250 metrů dokumentují ostatní snímky.

Svodidlo MS4/H2, D3-Zvěrotice

11.10.2012

Na mostní estakádě délky 765m přes údolí Černovické říčky a biokoridor mezi obcemi Sedlečko u Soběslavi a Zvěrotice jsme instalovali mostní svodidla MS4/H2 do středních dělících pásů a před průhledné protihlukové stěny na okraji mostu. >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Kostelec

13.8.2012

Na mostě u Kostelce nad Orlicí jsme zajišťovali dodávku a montáž zábradelního svodidla.

Stránky