Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, Bošilecký rybník

22.7.2014

Zrekonstruovaný most přes záliv Bošileckého rybníku na silnici III/1558 má nainstalována svodidla ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní v celkové délce cca 80m. >>>

Svodidlo MS4/H2, I/56 Šance

28.6.2014

V Moravskoslezských Beskydech ve stráni nad vodní nádrží Šance u Frýdlantu n/Ostravicí vede vytížená silnice I/56 spojující Frýdek-Místek s hranicí se Slovenskou republikou. Na opěrné zdi, která udržuje vozovku a chodník ve stráni jsou před osazeným zábradlím použita svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 1200m.

Svodidlo MS4/H2, Skoky

3.6.2014

Mostní objekt 437-007 se nachází mezi obcemi Skoky a Dolní Újezd, převádí silnici II/437 přes silnici třetí třídy a potok Lubeň. Při rekonstrukci byla osazena mostní svodidla OMO o délce cca 250m.  >>

Svodidlo ZMS4/H2, Pouzdřany

5.5.2014

Při rekonstrukci silničního mostu na silnici III/4206 přes trať SŽDC v obci Pouzdřany jsme dodávali zábradelní svodidlo se svislou výplní o délce cca 60m. >>

Svodidlo MS4/H2, II/156, Nové Hodějovice

14.4.2014

Kruhový objezd byl vybudován v intravilánu obce jako součást širšího obchvatu obce. Jeho součástí je mostek ev.č. 156-004 přes Hodějovický potok s protihlukovou stěnou před kterou je mostní svodidlo MS4/H2.

Svodidlo ZMS4/H2, Janov

21.3.2014

Při rekonstrukci mostu na silnici III/22918 mezi obcemi Janov a Kounov byl dodána zábradelní svodidla OMO. >>

Svodidlo ZMS4/H2, Koclířov

26.11.2013

Na mostě I/35 – 106 přes údolí obce Koclířov jsme zajišťovali dodávku a montáž zábradelních svodidel o délce 150m.

Stránky