Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4/H2, Morávka

10.3.2015

Při rekonstrukci stávajícího mostu ev.č. 4774-19 jsme realizovali montáž zábradelních svodidel spolu s navazujícími svodidly JSAM-4/N2 v délce cca 450m. >>

Svodidlo ZMS4/H2, Milevsko

27.11.2014

Most ev. č. 19-033, který převádí silnici I/19 přes Milevský potok byl při kompletní rekonstrukci vybaven zábradelními svodidly OMO o délce 100m. >>

Svodidlo MS4/H2, Knovíz

15.11.2014

Při rekonstrukci mostu na silnici I/7 (dnes D7) přes Knovízský potok byla dodána a montována svodidla MS4/H2 v celkové délce cca 300m. >>

Svodidla OMO, Stehelčeves

14.11.2014

Při rekonstrukci mostu na silnici I/7 (dnes D7) přes Dřetovický potok byla dodána a montována svodidla MS4/H2 i ZMS4/H2 v celkové délce 400m. >>

Svodidla OMO, Stehelčeves

14.11.2014

Při rekonstrukci mostu na silnici I/7 (dnes D7) přes Dřetovický potok byla dodána a montována svodidla MS4/H2 i ZMS4/H2 v celkové délce 400m. >>

Svodidlo MS4/H2, II/437, Skoky

30.10.2014

Most ev.č. 437-007 se nachází v extravilánu mezi obcemi Dolní Újezd a Skoky, kde převádí silnici III/437 přes silnici III/43623 a přes potok Lubeň. V období 3/2014-10/2014 byla na mostě z důvodu degradovaného stavu říms a povrchových vrstev provedena rekonstrukce a spřahující ŽB deska pro zvýšení únosnosti mostu. Dále >>>

Svodidlo ZMS4/H2, Okrouhlice

8.10.2014

Podél nově rekonstruované železniční tratě Havlíčkův Brod - Kolín jsme na opěrnou zeď silnice II/150 osadili zábradelní svodidla ZMS4/H2 se svislou výplní v celkové délce cca 400m.

Stránky