Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidla OMO, Tábor

22.9.2015

Na silnici I/19 byly rekonstruovány mosty překlenující silnice nižších tříd a přivádějící tuto silnici k dálnici D3. Na obou mostech ev.č. 044 a 044a jsme provedli montáž mostních a zábradelních svodidel v délce cca 250m. >>

Svodidla OMO, Tábor

22.9.2015

Na silnici I/19 byly rekonstruovány mosty překlenující silnice nižších tříd a přivádějící tuto silnici k dálnici D3. Na obou mostech ev.č. 044 a 044a jsme provedli montáž mostních a zábradelních svodidel v délce cca 250m. >>

Svodidlo ZMS4/H2, Ostrava-Svinov

26.8.2015

Při přeložce ulice Bílovecké v Ostravě-Svinov proběhla dodávka a montáž zábradelních svodidel na mostě silnice III/4785 spolu s navazujícími svodidly z produkce firmy Mittal,…>>

Svodidlo MS4/H2, Púchov

15.8.2015

Při kompletní obnově silničního mostu přes železniční tratě realizované firmou OHL ŽS ve slovenském městě Púchov jsme zajišťovali montáž svodidel MS4/H2 o délce cca 130m.

Svodidlo ZMS4/H2, Hustopeče

2.7.2015

Na dálnici D2 za exitem k městu Hustopeče proběhla rekonstrukce mostních říms mostů ev.č. D2 - 028 s následnou výměnou záchytných systémů. Dálniční mosty převádí dálnici Břeclav-Brno >>>

Svodidlo MS4/H2, Ladná

7.6.2015

Při rekonstrukci vysokorychlostního železničního koridoru Brno-Břeclav vyplynula i nutnost kompletní výstavby nového přemostění silnice III/00221 u obce Ladná. Původní most z roku 1929 již nevyhovoval svými parametry. Nosná konstrukce nového mostu >>>

Svodidlo MS4/H2, Držovice

18.5.2015

Při stavební úpravě mostu ev. č. 44932-2A  v Držovicích přes rychlostní silnici R46 jsme montovali svodidla MS4/H2 o délce cca 200m. >>

Stránky