Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, I/53, Lechovice

6.5.2019

V letech 2017-2019 byl brněnskou firmou IMOS realizován dlouho očekávaný obchvat obce Lechovice na frekventovaném tahu Brno-Znojmo. Přes údolí Jevišovky byly vybudovány nové tři mostní stavby, z nichž nejdelší je most přes vlastní říčku včetně podchodů pro koně. Všechny mosty jsou osazeny zábradelními svodidly ZMS4-1/H2 doplněných svislými výplněmi. Celková délka svodidel je téměř 500 metrů.

Svodidla OMO, Žernava

29.4.2019

Most převádí místní komunikaci na ulici Žernava v Přerově-Předmostí přes D1. Most je z jižní strany osazen zábradelním svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a ze severní strany mostním svodidlem MS4/H2 v délkách po cca 80m.

Svodidla OMO, Žernava

29.4.2019

Most převádí místní komunikaci na ulici Žernava v Přerově-Předmostí přes D1. Most je z jižní strany osazen zábradelním svodidlem ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní a ze severní strany mostním svodidlem MS4/H2 v délkách po cca 80m.

Svodidlo ZMS4/H2, III/01129, Opava

2.4.2019

Jeden z mostních objektů (ev.č. 01129-1 a 01129-2) přes potok Ostrá (býv. Plšťský) v severní průmyslové zóně města Opavy. Oba objekty jsou vybaveny zábradelním svodidlem ZMS4/H2 v celkové délce cca 80m.

Svodidlo ZMS4/H2, I/11, Opava

26.3.2019

Most ev.č. 11-129 převádí silnici I/11, ulici Ostravská přes řeku Moravici kousek od vtoku do řeky Opavy. Po rekonstrukci je osazen na obou stranách zábradelním svodidlem se svislou zábradelní výplní ZMS4/H2 o délce více jak 100m.

Svodidlo ZMS4/H2, I/55, Přerov

7.3.2019

Most lokalizovaný v Přerově-Předmostí převádí frekventovanou spojnici Přerov - Olomouc přes nově budovanou D1 kolem Přerova. Most osazen svodidly ZMS4/H2 se svislou zábradelní výplní v celkové délce cca 150m.

Svodidla OMO, Olšany u Prostějova

15.12.2018

Vzhledem k nevyhovujícím připojovacím parametrům nájezdů v km 33 na dálnici D46 bylo zapotřebí i kompletní přebudování mostu na silnici II/5707 spojojící Olšany u Prostějova s obcí Dubany. Na novém mostě byla >>>

Stránky