Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-1/H2, III/32219, Mělice

10.5.2020

Od ledna 2019 probíhala výstavba nového mostu přes řeku Labe na spojnici mezi obcemi Mělice a Valy. Jedná se o náhradu původní mostní konstrukce válečného mostu typu Bailey Bridge vybudovaného provizorně >>>

Svodidlo ZMS4-1/H2, I/16, Žižice

8.5.2020

Silnice I/16 je důležitá severní spojnice mezi dálnicemi D6, D7 a D8 jelikož supluje severní část Pražského okruhu. Záměrem její přeložky v úseku Slaný–Velvary je odvedení tranzitní dopravy z obcí na původní trase. Realizace stavby >>>

Svodidlo ZMS4/H2, II/602, Velký Beranov

9.4.2020

Od března 2019 do cca poloviny roku 2021 probíhá výstavba obchvatu Velkého Beranova. Jedním z prvních mostů na obchvatu, který byl uveden do provozu je most UK3 převádějící >>>

Svodidlo MS4-1/H2, D6, Třtice

14.3.2020

Na nově budovaném úseku dálnice D6 bylo zapotřebí vybudovat přemostění pro místní komunikaci III/2372 vedoucí k obci Třtice. Most byl před zábradlím osazen mostním svodidlem MS4-1/H2 v délce cca 130m.

Svodidlo MS4-1/H2, K Barrandovu, Praha

12.12.2019

Od roku 2018 a během celého roku 2019 probíhaly jednotlivé etapy celkové opravy mostu 600 (X034) "K Barrandovu". Mimo jiného došlo i k výměně starého záchytného systému za vyšší typ MS4-1/H2 >>>

Svodidlo MS4-1/H2, I/16, Slaný

19.10.2019

Silnice I/16 je důležitá severní spojnice mezi dálnicemi D6, D7 a D8 neboť supluje severní část Pražského okruhu. Záměrem její přeložky v úseku Slaný–Velvary je odvedení tranzitní dopravy z obcí na původní trase. Realizace stavby probíhala v letech 2018-2020 >>>

Svodidlo MS4/H2, I/38, Znojmo

12.9.2019

Během druhé etapy výstavby obchvatu města Znojma byly vybudovány i dva mostní objekty překlenující místní znojemské komunikace na ulicích Hlavní a Okružní. Vzhledem k blízkosti zástavby byly oba objekty vybaveny PHS s prosklenou výplní, před které byla osazena nízká svodidla MS4/H2. Na mostě ev.č. 38I-100b v délce cca 160m a mostě ev.č. 38I-100c pak cca 70m.

Stránky