Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo MS4-A3/H2, I/11, Opava (Palhanec)

4.5.2023

Na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy je v k.ú. Palhanec mostní objekt ev.č. 11-125, který obchvat převádí přes údolní nivu řeky Opavy s mlýnským náhonem do nedalekého mlýna a místní cesty. Je vybaven na obou stranách zábradlím před kterým je mostní svodidlo s třímetrovou roztečí sloupků MS4-A3/H2 o celkové délce více jak 700m.

Svodidlo ZMS4/H2, III/12252, Dolní Chrášťany

10.12.2022

Nově vybudovaný mostní objekt 12252-3 překlenuje Babický potok (vodoteč se stálým průtokem) před průmyslovým areálem u obce Dolní Chrášťany. Na mostě jsou klasická svodidla ZMS4/H2 včetně zábradelní výplně typu svislá výplň. Délka svodidel je cca 50m.

Svodidlo MS4-A3/H2, III/3844, Brno-Žebětín

19.11.2022

Most ev.č.3844-1 v tzv. Baltisbergerově zatáčce ve stopě bývalé Velké ceny Brno byl rekonstruován firmou PORR z důvodu špatného stavu povrchových vrstev, odvodnění a záchytného systému. Nově je vybaven na obou stranách mostu před zábradlím nízkým svodidlem s roztečí sloupků tři metry MS4-A3/H2 o délce cca 50m.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, II/140, Pivkovice

9.11.2022

Mostek na silnici II/140 v intravilánu obce Pivkovice u Vodňan ji převádí přes místní Brnoušský potok a je osazen zábradelními svodidly ZMS4-A3/H2 o celkové délce cca 15m, které jsou se svislou zábradelní výplní.

Svodidla OMO, D46, MÚK Prostějov-střed

21.10.2022

Oprava mostů ev.č. 046-013bc na dálnici D46 v centru Prostějova přes ulici Kralická probíhala ve dvou etapách v letech 2021/22. V roce 2021 byl zmodernizovaný levý jízdní pás D46 ve směru na Brno a v dubnu 2022 byla zahájena modernizace pásu ve směru na Olomouc. Na okrajích mostů >>>

Svodidla OMO, D46, MÚK Prostějov-střed

21.10.2022

Oprava mostů ev.č. 046-013bc na dálnici D46 v centru Prostějova přes ulici Kralická probíhala ve dvou etapách v letech 2021/22. V roce 2021 byl zmodernizovaný levý jízdní pás D46 ve směru na Brno a v dubnu 2022 byla zahájena modernizace pásu ve směru na Olomouc. Na okrajích mostů >>>

Svodidlo ZMS4-A3/H2, I/11, Kateřinky u Opavy

6.10.2022

Most ev.č. 11-126-1 na nájezdu nově vybudovaného severního obchvatu Opavy, silnice I/11. Most přes místní obslužné komunikace je osazen zábradelními svodidly ZMS4-A3/H2 v délce cca 80m.

Stránky