Referenční stavby

V následujícím přehledu se zobrazuje výběr referenčních staveb bez ohledu na typ svodidla seřazený dle datumů, sestupně.
V prvním rámečku je možné omezit výběr na určitý typ svodidla, stačí kliknout do rámečku a objeví se nabídka, kterou potvrdíte. Je možné zadat i kombinaci svodidel nebo ji křížkem zase odebrat.
Ve druhém rámečku je výběr předchozí volby možné omezit navíc konkrétním rokem nebo ho nechat bez výběru.
Děkujeme za Váš zájem. Tým Stavby OMO.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, I/11, Opava

31.7.2023

Most ev.č. 11-126 na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy, silnici I/11. Most přes nájezd z průmyslové zóny na obchvat je osazen zábradelními svodidly ZMS4-A3/H2 v délce cca 200m.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, I/53, Práče

24.6.2023

Nově vybudovaný most ev.č. 53-005d převádí frekventovanou silnici I. třídy I/53 přes obslužnou účelovou komunikaci okolních zemědělských polí a nahrazuje nevyhovující původní křížení. Délka svodidla je cca 40m.

Svodidlo MS4-A3/H2, I/11, Opava

15.6.2023

Na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy jsou v k.ú. Vávrovice tři mostní objekty. Most ev.č. 11-124 u známé továrny na piškoty převádí obchvat přes železniční trať Opava - Bruntál (a Polsko). Před zábradlím s prosklenými výplněmi je osazen mostním svodidlem s třímetrovou roztečí sloupků MS4-A3/H2 o délce cca 300m.

Svodidla OMO, I/11, Opava (Vávrovice)

25.5.2023

Na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy jsou v k.ú. Vávrovice tři mostní objekty. Most ev.č. 11-124a převádí obchvat přes ulici Vávrovická. Před prosklenou PHS je osazen mostním svodidlem s třímetrovou roztečí sloupků MS4-A3/H2, na druhé straně pak zábradelním svodidlem ZMS4-A3/H2 o celkové délce cca 250m.

Svodidla OMO, I/11, Opava (Vávrovice)

25.5.2023

Na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy jsou v k.ú. Vávrovice tři mostní objekty. Most ev.č. 11-124a převádí obchvat přes ulici Vávrovická. Před prosklenou PHS je osazen mostním svodidlem s třímetrovou roztečí sloupků MS4-A3/H2, na druhé straně pak zábradelním svodidlem ZMS4-A3/H2 o celkové délce cca 250m.

Svodidlo ZMS4-A3/H2, I/11, Opava (Vávrovice)

20.5.2023

Na nově vybudovaném severním obchvatu Opavy jsou v k.ú. Vávrovice tři mostní objekty. Most ev.č. 11-124b převádí obchvat přes obslužné komunikace a železniční vlečku do mlýna Palhanec a je osazen na obou stranách zábradelním svodidlem s třímetrovou roztečí sloupků ZMS4-A3/H2 >>>

Svodidlo MS4-A3/H2, I/34, Dolní Lhota

17.5.2023

Nový obchvat Dolní Lhoty na důležitém silničním tahu České Budějovice - Humpolec si vyžádal i vybudování přemostění místních přítoků řeky Nežárky v údolí Pikolomských rybníků. Most je vybaven na obou stranách nízkými mostními svodidly s délkou rozteče sloupků 3 metry a svodnicí "A", typ MS4-A3/H2, která >>>

Stránky